Η επίδραση της παραοικονομίας στο επίπεδο απασχόλησης (Master thesis)

Νάκος, Ιωάννης


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΝάκος, Ιωάννηςel
dc.date.accessioned2019-05-28T10:14:04Z-
dc.date.available2019-05-28T10:14:04Z-
dc.identifier.urihttp://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29393-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΠαραοικονομίαel
dc.subjectΦοροδιαφυγήel
dc.subjectΦορολογίαel
dc.subjectΑπασχόλησηel
dc.subjectΠαράνομες δραστηριότητεςel
dc.subjectΑδήλωτη εργασίαel
dc.subjectΠολιτικέςel
dc.titleΗ επίδραση της παραοικονομίας στο επίπεδο απασχόλησηςel
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.classificationΠαραοικονομίαel
heal.dateAvailable2019-05-28T10:15:04Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημώνel
heal.publicationDate2019-
heal.bibliographicCitationΒιβλιογραφία: σ. 43-46el
heal.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στο εκτεταμένο και σύνθετο φαινόμενο της ανεπίσημης οικονομίας του οποίου οι διαστάσεις εμφανίζονται ανησυχητικές και αποτελεί ένα μείζον θέμα ανάλυσης σε βάθος. Ο κύριος λόγος εκπόνησης αυτής της εργασίας είναι να γίνει καλύτερα αντιληπτό πως ο ρόλος της παραοικονομίας σηματοδοτεί μια σειρά μεταβολών σε πολλούς μακροοικονομικούς δείκτες και όχι μόνο, γεγονός το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και άμεση αντιμετώπιση. Διερευνούμε εμπειρικά τη σχέση του άτυπου τομέα με το επίπεδο απασχόλησης και χρησιμοποιούμε τη μέθοδο των βοηθητικών μεταβλητών για την καταπολέμηση πιθανής ενδογένειας. Τα εμπειρικά αποτελέσματα εμφανίζουν μια σταθερά αρνητική σχέση συμβαδίζοντας με τη διεθνή βιβλιογραφία. Στο τέλος του κειμένου παρουσιάζονται τρόποι και πολιτικές για μελλοντική εφαρμογή, με στόχο την καταπολέμηση ή τον περιορισμό της παραοικονομίας.el
heal.advisorNameΧλέτσος, Μιχαήλel
heal.committeeMemberNameΧλέτσος, Μιχαήλel
heal.committeeMemberNameΜυλωνίδης, Νικόλαοςel
heal.committeeMemberNameΠαναγιώτου, Δημήτριοςel
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημώνel
heal.academicPublisherIDuoi-
heal.numberOfPages48 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2019.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29393
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.