Η φιλία και η δημοκρατία στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη (Master thesis)

Μπίκα, Αλεξάνδρα


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΜπίκα, Αλεξάνδραel
dc.date.accessioned2019-05-28T08:47:37Z-
dc.date.available2019-05-28T08:47:37Z-
dc.identifier.urihttp://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29392-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΑριστοτέληςel
dc.subjectΦιλίαel
dc.subjectΔημοκρατίαel
dc.subjectΗθικήel
dc.subjectΠολιτικήel
dc.titleΗ φιλία και η δημοκρατία στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέληel
dc.titleThe notions of friendship and democracy in Aristotle’s moral and political philosophyel
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.classificationΑριστοτέλης, 384-322el
heal.dateAvailable2019-05-28T08:48:37Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίαςel
heal.publicationDate2019-
heal.bibliographicCitationΒιβλιογραφία: σ. 103-109el
heal.abstractAccording to Aristotle, there are three objects of desire in life. Friendship is separated into three varieties that adhere to these three basic objects of love, friendship of utility, friendship of pleasure and finally friendship of virtue. The main concern of Aristotle’s discussion about friendship is the third kind of friendship which is referred to as perfect friendship. The basis of perfect friendship is the mutual love of the good and virtue and the requirements Aristotle makes for true friends are similarity, equality and mutual desire for the other’s good. Aristotle also refers to civic friendship which is a constant activity according to justice. In the Nicomachean Ethics states that the civic association came together for the sake of utility because a man cannot achieve eudaimonia unless his fellow citizens do as well. If fellow citizens think and live virtuously, they will treat justly. And justice is important among friends and citizens as well. People who belong to the same community, they share also the same laws, so they have to act on the basis of justice. Although he claims that politeia is the best constitution, he believes that plethos can run the city better than one man, so in the Politics he refers to the democracy as well. He believes that in case of democracy there is equality and justice among the citizens so that civic friendship which brings trust and reliability in the community can flourish.el
heal.advisorNameΛεοντσίνη, Ελένη Γ.el
heal.committeeMemberNameΛεοντσίνη, Ελένη Γ.el
heal.committeeMemberNameΡάντης, Κωνσταντίνοςel
heal.committeeMemberNameΚαλογεράκης, Ιωάννης Γ.el
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίαςel
heal.academicPublisherIDuoi-
heal.numberOfPages110 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΜΠΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2019.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29392
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.