Ανιχνεύοντας μνήμες, εργασιακές σχέσεις και ταυτότητες (Master thesis)

Γιαννέλης, Γεώργιος-Ραφαήλ


Η πολιτισμική ταυτότητα της Λήμνου προσδιορίζεται εν πολλοίς από την παρουσία του κεχαγιά. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί η εργασία, η ταυτότητα και η μνήμη των κεχαγιάδων, μιας, δηλαδή, γεωργοκτηνοτροφικής ομάδας της Λήμνου, και οι ετεροπροσδιορισμοί τους από τις άλλες τοπικές ομάδες. Ξεκινώντας από την αναζήτηση του όρου καθόλο το νεότερο παρελθόν του νησιού, προσπαθεί να αναδείξει την εμφάνιση, την ακμή και την παρακμή της ομάδας στον 20ό αιώνα και να παρουσιάσει την εικόνα των άλλων ομάδων της Λήμνου προς το πρόσωπο του κεχαγιά. Η μελέτη ολοκληρώνεται με μια σύντομη παρουσίαση του πολιτισμικού του μύθου, των πρακτικών μέσω των οποίων η αστική τάξη του νησιού προσλαμβάνει και παρουσιάζει προς τα έξω, με σκοπό την τουριστική προβολή, την ομάδα των κεχαγιάδων, άχρονη και μνημειοποιημένη.
Alternative title / Subtitle: το παράδειγμα των κεχαγιάδων στη Λήμνο τον 20ό αιώνα
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Subject classification: Αγροτικός χώρος
Keywords: Αγροτικός χώρος,Μισιακό,Σύστημα παραγωγής,Μνήμη,Ταυτότητα,Εργασιακή σχέση,Τραυματικά βιωμένος εργασιακός έλεγχος,Ζευγάρι γης,Κεχαγιάς,Αφεντικό,Μετανάστευση,Πολιτισμικός μύθος
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29374
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 2018.pdf12.12 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29374
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.