Τόπος και ερωτική επιθυμία στο πεζογραφικό έργο του Γιώργου Ιωάννου (Master thesis)

Τριάντου, Σοφία


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλολογίας
Subject classification: Ιωάννου, Γιώργος, 1927-1985
Keywords: Έννοια του τόπυ στην ελληνική λογοτεχνία,Έννοια της ρωτικής επιθυμίας,Γιώργος Ιωάννου
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29353
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 2018.pdf616.48 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29353
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.