"Η διδασκαλία της ιστορίας του νεότερου ελληνικού κράτους (1830-1949) (Master thesis)

Μπάκος, Βασίλειος


Alternative title / Subtitle: συγκριτική έρευνα εγχειριδίων ιστορίας του μεταπολεμικού κράτους με τα αντίστοιχα των πολιτικών προσφύγων"
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Διδακτική ιστορίας
Keywords: Ιστορία της εκπαίδευσης,Μεταπολεμικό κράτος,Πολιτικοί πρόσφυγες,Διδακτική της ιστορίας
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29333
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΜΠΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2019.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29333
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.