"Λαμπρά μαβιά, και κίτρινη όχθη" (Master thesis)

Διαμάντη, Βικτωρία


Το ζήτημα της σχέσης της ποίησης του Κ. Π. Καβάφη (1863-1933) με την τέχνη της ζωγραφικής έχει ήδη επισημανθεί από τον Γ. Π. Σαββίδη το 1983, κι έχει απασχολήσει επανειλημμένως αλλά όχι συστηματικά τις καβαφικές σπουδές. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία επικεντρώνεται, λοιπόν, στο ζήτημα της σχέσης του έργου του Καβάφη με την εικαστική τέχνη της εποχής του και το έργο συγκεκριμένων καλλιτεχνών, που κατά κύριο λόγο έδρασαν κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα στην Αγγλία αλλά και στην Αίγυπτο. Βασικά ερευνητικά εργαλεία αποτέλεσαν ευρήματα από το Αρχείο του ποιητή, βιβλία που σώζονται στη βιβλιοθήκη του αλλά και πολιτισμικά τεκμήρια της εποχής του Καβάφη, όπως κατάλογοι εικαστικών εκθέσεων αλλά και δημοσιεύματα σε εφημερίδες και καλλιτεχνικά περιοδικά. Η προσπάθεια ανάδειξης ενός - για να χρησιμοποιήσω την φράση του Δημήτρη Δασκαλόπουλου - «εικαστικού Καβάφη», ίσως μπορεί να οδηγήσει την καβαφική έρευνα σε νέες και εν πολλοίς απροσδόκητες διαπιστώσεις.
Alternative title / Subtitle: Κ. Π. Καβάφης και ζωγραφική
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλολογίας
Subject classification: Καβάφης, Κ. Π., 1863-1933
Keywords: Καβάφης, Κ. Π., 1863-1933,Ποίηση,Ζωγραφική
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29317
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2018.pdf3.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29317
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.