Πληροφορία, κωδικοποίηση και φόρμα (Master thesis)

Νουτσοπούλου, Πηνελόπη


The present thesis is a study and a visual project based on QR codes. Over time, technology always gave artists new tools and means of expression. Today, more than ever, computer science is closely related to the course of modern art. Thanks to scientists and artists, new forms of art are evolving and constantly developing. This thesis describes the course of information, coding and decoding it through science and art. Presents and analyzes QR codes, their role in everyday life, public space, and modern art and expression. The purpose of my work is to study and research QR codes and integrate them into my artwork. This study revealed a new sculptural form, the project: QR code apoclisi.
Alternative title / Subtitle: εικαστικό project QR code apoclisi
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Καλών Τεχνών. Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Subject classification: Τεχνολογία
Keywords: Δημόσιος χώρος,Τέχνη,Τεχνολογία,Πληροφορία,Public space,Art,Technology,Information,Κώδικας QR,Εικόνα,Σύμβολο,Φόρμα,Κωδικοποίηση,Αποκωδικοποίηση,Code,Image,Symbol,Form,Coding,Decoding
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29313
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2018.pdf3.05 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29313
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.