Traces (Master thesis)

Αηδονίδης, Ηλίας Αθ.


Η προβληματική της σχέσης του διπόλου τέχνης και ζωής κέντριζε ανά τους αιώνες το ενδιαφέρον μιας πλατειάς ομάδας εμπλεκομένων καλλιτεχνών , φιλοσόφων , θεωρητικών και άλλων επιστημόνων και μη , εκπροσώπων του πνευματικού και όχι μόνο κόσμου , στο πλαίσιο της αέναης προσπάθειας για την αναζήτηση της Αλήθειας , την κατάκτηση της Γνώσης . Πολύτιμη βοήθεια και έρεισμα στον αγώνα αυτό στέκονται τα Ίχνη . Ίχνη που αφήνουν οι εκάστοτε ανθρώπινες δραστηριότητες στο πέρασμα του χρόνου στη δημόσια ή ιδιωτική σφαίρα και τα οποία αποτελούν κάτι παραπάνω από απλές ιστορικές μαρτυρίες . Για την σημασία τους αξίζει νομίζω να αναφερθεί κανείς σε έννοιες συγγενικές , σχετικές άμεσα ή έμμεσα , όπως π.χ. ανάμεσα σε άλλες , διαστρωμάτωση , νοσταλγία , ρευστότητα , γοητεία , ασάφεια , διάβρωση , αμφισημία , τραύμα , απώλεια αλλά κυρίως μνήμη και φθορά . Παράλληλα προκύπτει το ερώτημα : Μήπως το φθαρμένο , αποφορτισμένο από κάθε φορετό στολίδι , από επιφανειακές συσσωρεύσεις , πλησιάζει στο πραγματικά αληθινό , στο γνήσιο ; Μήπως τελικά τα ερείπια της ύπαρξης είναι η ουσία των πραγμάτων ; Η θεωρητική υποστήριξη του εικαστικού έργου που συνιστά τη διπλωματική ερευνητική εργασία και αφορά στην ευρύτερη έννοια του ίχνους , εξετάστηκε και τεκμηριώθηκε μέσα από δοκίμια και άρθρα που κάλλιστα μπορεί κανείς να μελετήσει ανεξάρτητα από τη σχέση τους με τις τέχνες και τα οποία μπορούν να σταθούν αυτόνομα , σαν σκέψεις πάνω στο ζήτημα της ζωής και του θανάτου , του πρόσκαιρου και του αιώνιου , της ψευδαίσθησης και της αλήθειας , εκεί δηλαδή που τελειώνει και «ολοκληρώνεται» η προσπάθεια του καλλιτέχνη να κατακτήσει και να αποδώσει το « κάλλει ωραίο » . Στο καθαρά δημιουργικό καλλιτεχνικό έργο παράχθηκαν εικαστικά « αντικείμενα » , που προέκυψαν ως συναρμογές , συνδυάζοντας , προσθετικά , ετερογενή στοιχεία στο λεξιλόγιο της ζωγραφικής και εν γένει εικαστικής ευρηματικότητας , ανοίκειες υβριδικές συνυπάρξεις , σε μια προσπάθεια να επιτελέσουν στοχαστικές απόπειρες που υποσημαίνουν δρόμους , δυνατότητες και προοπτικές , αποτυπώνοντας μια πορεία αναζήτησης που βρίσκεται διαρκώς καθ’ οδόν , εκβιάζοντας τη σύνδεση γλώσσας και λέγειν , δομής και έκφρασης , πλαισίου και προθετικότητας .Έργα που παράγουν για εμένα προσωπικά , νέες χωρικότητες και συσσωματώσεις , επιτυγχάνοντας διανοητούς και εφικτούς άλλους συσχετισμούς στη δημόσια ή ιδιωτική σφαίρα καθώς τολμήθηκε η άρση κάθε «πλαισίου» που συνθλίβει και ανιχνεύτηκαν οι όψεις του απροσδόκητου , ικανοποιώντας το αίτημα επαναξιοποίησης του υποβαθμισμένου , υπό το πρίσμα μιας προοπτικής επιστροφής στο αποκατεστημένο ερείπιο - ίχνος .
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Καλών Τεχνών. Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Subject classification: Τέχνη
Keywords: Τέχνη,Ίχνη,Art,Public art,Traces
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29309
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘ. 2018.pdf2.2 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29309
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.