Η παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης του μαθητή (Master thesis)

Κατσιμπόκη, Αγγελική


The purpose of this study was to research the opinions of Primary Education teachers of Ioannina regarding the application of student assessment’s pedagogical function in elementary schools. This thesis consists of two parts: the theoretical approach and the empirical approach. In the theoretical part, concepts related to student assessment and the benefits of assessment’s pedagogical functions for the students, the teacher and the teaching process are presented and analyzed. Subsequently, the conditions that should be fulfilled in every stage of student assessment in order to ensure those benefits are presented. The empirical part contains the research methodology, research findings, conclusions and suggestions. According to the survey’s results, it was found that the majority of the teachers agrees with the importance of student assessment in elementary school. Additionally, a significant percentage of the research participants stated that it is possible to fulfill the necessary conditions in order to apply student assessments pedagogical functions in elementary schools (utilizing alternative assessment techniques, descriptive assessment etc.). Finally, it was found that, according to the teachers, the factors that might prevent the application of student assessment’s pedagogical function are mainly related to issues of a practical nature.
Alternative title / Subtitle: απόψεις των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της στο Δημοτικό σχολέιο
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Αξιολόγηση
Keywords: Αξιολόγηση,Επίδοση,Αξιολόγηση του μαθητή,Μαθητής,Παιδαγωγική λειτουργία,Ανατροφοδότηση,Εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης,Εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης,Περιγραφική αξιολόγηση,Assessment,Performance,Student assessment,Pedagogical function,Feedback,Alternative assessment techniques,Descriptive assessment
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29302
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2018.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29302
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.