Αναπαραστάσεις αλγεβρών του Artin και η θεωρία των Auslander-Reiten (Master thesis)

Μακάτης, Χρήστος


The principal aim of this thesis is to illustrate an in depth analysis of the methods, tools and main results of modern representation theory of finite dimensional algebras through the study of larger class of algebras, Artin algebras. In this context, we present the main elements of representation theory of Artin algebras, focusing on determining the isomorphism classes of finitely generated indecomposable representations. Two of the most important tools that we use to this end are almost split sequences and the Aulsander-Reiten quiver. The main results of this thesis are applied mostly on algebras generated by quivers and group algebras of finite groups.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωάννινων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών
Subject classification: Artin algebras
Keywords: Θεωρία προτύπων,Άλγεβρες Artin,R-Κατηγορίες,Τύπος Auslander-Reiten,Artin Algebra,Auslander - Reiten identity
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29290
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΜΑΚΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2018.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29290
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.