Αντοχή στα αντιβιοτικά στελεχών Escherichia coli που απομονώνονται από πόσιμο νερό (Master thesis)

Καζατζή, Ιωάννα

The subject of this diploma thesis is the antimicrobial resistance of E. coli isolated from drinking water. In order to cover the issue, the analysis was conducted with a bibliographic overview in five chapters. The first chapter introduces the topic where antibiotics and antimicrobial resistance are presented as definitions and general concepts. In the second chapter, E. coli is fully analyzed, as its description, crop characteristics and biochemical properties, antigenic structure, genetics, pathogenesis, prevention and treatment, and resistance to antibiotics are presented. The third chapter covers water and public health, presenting its qualities, microbiological indicators and the legislative framework. In the fourth chapter we present the aquatic infections in combination with E. coli strains, namely drinking water and the presence of resistant E. coli strains and the epidemiological data as well. Finally, in the fifth chapter there is a bibliographic survey of researches both in Greece and abroad on the existence of resistant E. coli strains in drinking water and how they can be isolated. The diploma thesis closes with the final conclusions, drawn from the study as a whole.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Σχολή Καλών Τεχνών. Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Subject classification: Escherichia coli
Keywords: Escherichia coli,Πόσιμο νερό,Υδατογενείς λοιμώξεις,Αντιμικροβιακή αντοχή,Drinking water,Waterborne diseases,Antimicrobial resistance
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29284
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.2975
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΚΑΖΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ 2018.pdf1.81 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29284
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.