Επιδημιολογική μελέτη της ιδιοπαθούς φλεγμονώδους πάθησης των εντέρων στη Βορειοδυτική Ελλάδα για τα έτη 1981-2013 (Doctoral thesis)

Μαλάκος, Ζήκος


The number of individuals affected by these diseases has been globallyincreasing, a fact that raises the incidence of morbidity.Aim: The aim of the study was to investigate in our IBD referral center the incidence andprevalence of IBD and its subtypes (UC, CD, IBD unclassified) in Epirus which is a welldefinedgeographical area of Greece over a 30-year observation period.Methodology: The epidemiological study was conducted in the region of Epirus, one of the 13prefectures of Greece, Etoloakarnania and in the two neighboring islands of the Ionian Sea,Corfu and Lefkada. The study was conducted in two periods, 1982-2002 and 2003-2015, andconcerned the diagnosis of IBD in patients from the areas mentioned.Results: The overall incidence of CD was 1,16/100.000 inhabitants (95% C.I. 0,62 - 1,60),1,41 (95% C.I. 0,75 - 2,15) for males vs (95% C.I. 0,39 - 1,23) for females on the first period(1982-2002) and 2,75/100.000 inhabitants (95% C.I. 1,53 - 3,46), 3,67 (95% C.I. 1,96 - 4,71)for males vs 1,85 (95% C.I. 0,77 -2,64) for females of the second period (2003-2015). Theprevalence of UC/100.000 per age group in both the periods is showing a decrease of theprevalence of UC in older ages during the most recent time period . The decrease appears tomale patients over 70 years in regards to female patients. Regarding the age distribution ofUC, it appears that during the second period is affecting younger ages in a significantlyincreasing trend, while a noteworthy decrease after the age of 70 has been documented duringthe second period of the study.Conclusion: The results of our study seem not to differ from relevant studies in the past at thesame region in Greece. Based on international studies, patients with IBD and particularly CDare expected to increase within the next few years. Consistent and prompt monitoring of thepatients starting from an early age will provide them with a better quality of living and willdecrease the complications.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου
Keywords: Φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου,ΙΦΝΕ,Χρόνια ιδιοπαθή νόσος Crohn (NK),Ελκώδης κολίτιδα,Inflammatory,Bowel,Disease,Ibd,Chronic,Idiopathic,Chronic,Crohn's disease,Ulcerative colitis,Ibd unclassified
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29215
Item type: doctoralThesis
Subject classification: Φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου
Submission Date: 2018-11-21T12:20:05Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Publication date: 2018
Bibliographic citation: Βιβλιογραφία: σ. 101-109
Abstract: Η Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (IBD) αποτελεί μια χρόνια ιδιοπαθή νοσογόνο κατάσταση και εκπροσωπείται από δύο νοσήματα, τη νόσο του Crohn’s και την Ελκώδη Κολίτιδα. Ο αριθμός των ατόμων που προσβάλλονται από τα νοσήματα αυτά φαίνεται ότι βρίσκεται σε αύξηση, παγκοσμίως, γεγονός που αυξάνει την επίπτωση της νοσηρότητας. Σχετική μελέτη πριν μια δεκαετία περίπου ανέφερε ότι 4 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο νοσούν από IBD, ενώ 1.4 εκατομμύρια από αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται να εμφανίζονται στις ΗΠΑ, με τις γυναίκες να έχουν μεγαλύτερη επίπτωση.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση και παρακολούθηση ασθενών με ΙΦΝΕ και η μελέτη της επίπτωσης και του επιπολασμού της ΕΚ, ΝΚ και ΑΚ σε ασθενείς που παρακολουθούνται στα Γαστρεντερολογικά Ιατρεία της ΒΔ Ελλάδας για τη χρονική περίοδο 1981-2013.Μεθοδολογία: Η επιδημιολογική μελέτη διεξήχθη στην Ήπειρο η οποία αποτελεί μια από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας, την Αιτωλοακαρνανία και στα δύο γειτνιάζοντα νησιά του Ιονίου πελάγους την Κέρκυρα και τη Λευκάδα. H μελέτη διεξήχθη σε δύο χρονικά διαστήματα, 1982-2002 και 2003-2015 και αφορούσε στη διάγνωση τω ασθενών με ΙΒD στην υπό μελέτη περιοχή. Ο επιπολασμός υπολογίστηκε για να υπογραμμίσει τον αριθμό των ΙΦΝΕ. Ο επιπολασμός των ΙΦΝΕ ορίστηκε ως ο αριθμός των περιπτώσεων ανά 100.000 κατοίκους. Επιπλέον, η συχνότητα εμφάνισης των ΙΦΝΕ συνοψίστηκε χρησιμοποιώντας ποσοστά επίπτωσης, που ορίζονται ως ο αριθμός των νέων περιπτώσεων σε έναν πληθυσμό. Εκτιμήθηκε η επίπτωση ανά 100.000 κατοίκους με διαστήματα εμπιστοσύνης 95%.Αποτελέσματα: Συνολικά διαγνώστηκε με τη νόσο το 0,13% (n=466) του υπό μελέτη πληθυσμού, εκ των οποίων το 62% (n=290) ήταν άνδρες και το 38% (n=176) γυναίκες.Από το συνολικό πληθυσμό ΝΚ παρουσίασε το 0,023% (n=79), ΕΚ το 0,10% (n=370)και ΑΚ το 0,005% (n=17). Οι άνδρες εμφάνισαν επίσης μεγαλύτερη συχνότητα τόσο στη ΝΚ (59,4%) όσο και στην ΕΚ (62,6%).Ο επιπολασμός των ασθενών ανά 100.000 πληθυσμού και η αντιστοιχία με βάση τον πληθυσμό απογραφής /105, ήταν συνολικά 23,3% (28,2% άνδρες vs 17,9% γυναίκες) για την πρώτη χρονική περίοδο και 33%(44% άνδρες vs 22,2% γυναίκες) για τη δεύτερη χρονική περίοδο. Η συνολική επίπτωση της ΝΚ ήταν (mean:1,16/100.000 κατοίκους) (1,41 άνδρες vs 0,90 γυναίκες)για την πρώτη χρονική περίοδο (1982-2002) και(mean:2,75) (3,67 άνδρες vs 1,85 γυναίκες) για τη δεύτερη(2003-2015). Η επίπτωση της ΝΚ ανά ηλικιακή ομάδα/ 100.000 κατοίκους,δείχνει μια σημαντική αύξηση στις ηλικιακές ομάδες άνω των 30 ετών, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Η ηλικιακή κατανομή κατά τις δύο χρονικές περιόδους δείχνει πως η ΕΚ κατά την ποιο πρόσφατη χρονική περίοδο εμφανίζεται σε άτομα μικρότερης ηλικίας, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Η συνολική επίπτωση της ΕΚ ήταν (mean:4,43/100.000 κατοίκους) (6,86 άνδρες vs 3,99 γυναίκες)για την πρώτη χρονική περίοδο (1982-2002) και(mean:6,14) (8,24 άνδρες vs 4,09 γυναίκες) για τη δεύτερη(2003-2015).Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με IBD νόσο και κυρίως η CD, αναμένεται αυξηθούν τα επόμενα χρόνια σύμφωνα με διεθνείς μελέτες. Η συστηματική και έγκαιρη παρακολούθηση αυτών των ασθενών σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία θα προσδώσει καλύτερο επίπεδο ποιότητας στην καθημερινή τους ζωή και μείωση των επιπλοκών της νόσου.
The number of individuals affected by these diseases has been globallyincreasing, a fact that raises the incidence of morbidity.Aim: The aim of the study was to investigate in our IBD referral center the incidence andprevalence of IBD and its subtypes (UC, CD, IBD unclassified) in Epirus which is a welldefinedgeographical area of Greece over a 30-year observation period.Methodology: The epidemiological study was conducted in the region of Epirus, one of the 13prefectures of Greece, Etoloakarnania and in the two neighboring islands of the Ionian Sea,Corfu and Lefkada. The study was conducted in two periods, 1982-2002 and 2003-2015, andconcerned the diagnosis of IBD in patients from the areas mentioned.Results: The overall incidence of CD was 1,16/100.000 inhabitants (95% C.I. 0,62 - 1,60),1,41 (95% C.I. 0,75 - 2,15) for males vs (95% C.I. 0,39 - 1,23) for females on the first period(1982-2002) and 2,75/100.000 inhabitants (95% C.I. 1,53 - 3,46), 3,67 (95% C.I. 1,96 - 4,71)for males vs 1,85 (95% C.I. 0,77 -2,64) for females of the second period (2003-2015). Theprevalence of UC/100.000 per age group in both the periods is showing a decrease of theprevalence of UC in older ages during the most recent time period . The decrease appears tomale patients over 70 years in regards to female patients. Regarding the age distribution ofUC, it appears that during the second period is affecting younger ages in a significantlyincreasing trend, while a noteworthy decrease after the age of 70 has been documented duringthe second period of the study.Conclusion: The results of our study seem not to differ from relevant studies in the past at thesame region in Greece. Based on international studies, patients with IBD and particularly CDare expected to increase within the next few years. Consistent and prompt monitoring of thepatients starting from an early age will provide them with a better quality of living and willdecrease the complications.
Advisor name: Κατσάνος, Κωνσταντίνος
Examining committee: Κατσάνος, Κωνσταντίνος
Γκλαντζούνης, Γεώργιος
Βλάχος, Κωνσταντίνος
Κατσάνος, Ανδρέας
Ντουνούση, Ευαγγελία
Τίγκας, Στυλιανός
Τσιάνος, Επαμεινώνδας
Publishing department/division: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Publishing institution: uoi
Number of pages: 122 σ.
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Δ.Δ. ΜΑΛΑΚΟΣ ΖΗΚΟΣ 2018.pdf3.49 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29215
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.