Ανάπτυξη προ-βαθμονομημένων αναλυτικών διατάξεων χάρτου για την πραγματοποίηση ποσοτικών αναλύσεων στο σημείο ανάγκης (Master thesis)

Γιάννουλας, Γεώργιος Θ.

This article describes a new, simplified approach for performing quantitative colorimetric assays on paper-based analytical devices that uses calibrant loaded paper devices to perform one-point external calibration or standard addition calibration. Calibrant-loaded devices consist of sensing areas pre-loaded with the colorimetric reaction product of the appropriate reagents with a standard solution of the target analyte. When the sample is added into the calibrant-loaded sensing zone the analytical signal (i.e. color intensity) increases proportionally to the concentration of the analyte in the tested sample so that the total measured signal corresponds to the sum of the concentration of the analyte in the sample and the standard solution pre-stored in the device. The total (combined) signal is used to calculate the concentration of the analyte in the sample using the principles of external or standard addition calibration. The applicability of this approach was benchmarked in three assays (i.e., for the determination of iron, nickel, protein, and amino acids) that use different colorimetric reaction chemistries. This work demonstrates a simplified calibration-free approach for assays performed on paper-based analytical devices that requires minimum experimental and computational effort, it can be used for either external or standard addition calibration and can be used to identify the presence of interferences in a sample.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Subject classification: Χαρτί
Keywords: Σταθερή προσθήκη,Εξωτερική βαθμονόμηση,Αναλυτικές διατάξεις χάρτου,Standard addition,External calibration,Paper based analytical devices
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29184
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.2921
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. 2018.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29184
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.