Διερεύνηση της συλλογικής δημιουργικότητας μαθητών δημοτικού μέσω δραστηριοτήτων κατασκευής μαθηματικού προβλήματος αξιοποιώντας ως πλαίσιο την αρχαία ελληνική ιστορία (Master thesis)

Καραμάνη, Κωνσταντίνα-Παυλίνα


Many researchers suggest linking creativity with problem posing activities. Frequently mentioned indicators of creative problem posing by students are fluency, flexibility and originality. The purpose of this research was to investigate the collective creativity of elementary students. The evaluation of creativity was carried out using problem posing activities. The context of the activities was Ancient Greek History, which the students had been taught in previous classes. The survey was conducted in the city of Rzeszow in Poland and a total of 24 students of the fifth grade participated. The students were divided into 6 groups and each group worked in a different activity. The groups were homogeneous regarding the mathematical ability. The results of the survey indicated that all groups were able to construct mathematical problems. Differences were observed in the degree of creativity of individual groups. Concerning the different activity which was given to the students there were no differences in the degree of creativity which was observed by the groups.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Μαθηματική ικανότητα
Keywords: Συλλογική δημιουργικότητα,Κατασκεύη προβλήματος,Διεπιστημονικότητα,Μαθηματική ικανότητα,Collective creativity,Problem posing,Interdisciplinarity,Mathematical ability
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29137
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΠΑΥΛΙΝΑ 2018.pdf2.51 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29137
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.