Από τον κυκλικό χρόνο στο χρόνο της "κοπερατίβας" (Master thesis)

Κώτσης, Αθανάσιος


Alternative title / Subtitle: τελετουργίες, πολιτισμικές πρακτικές και μετασχηματισμοί στην επαρχία Βούρκου Αγίων Σαράντα
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Subject classification: Μειονότητα, Ελληνική -- Αλβανία
Keywords: Πολιτισμικές πρακτικές,Μουσικοχορευτική παράδοση,Ελληνική μειονότητα Αλβανίας,Τελετουργικά δρώμενα
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29129
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29129
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.