Η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του πόνου στα ΤΕΠ και ο βαθμός ανταπόκρισης της στις ανάγκες του ασθενή (Master thesis)

Φιλιππάτος, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Πόνος
Keywords: Πόνος,ΤΕΠ
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29111
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009.pdf2.22 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29111
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.