Ηλεκτρική διέγερση νωτιαίου μυελού σε ασθενείς με ανθεκτική στηθάγχη (Master thesis)

Τσιγαρίδας, Νικόλαος


Alternative title / Subtitle: συστηματική ανασκόπηση τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Στηθάγχη
Keywords: Στηθάγχη,Αντιστηθαγχικά,Πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29104
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΜΙΚΟΛΑΟΣ 2015.pdf626.32 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29104
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.