Η επίδραση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στο χρόνιο πόνο και η σχέση του με τη μνήμη στην τρίτη ηλικία (Master thesis)

Τσατάλη, Μαριάννα


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Πόνος
Keywords: Πόνος,Χρόνιος πόνος
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29101
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΤΣΑΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2010.pdf2.72 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29101
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.