Η επίδραση της αισιοδοξίας και του άγχους του πόνου στην ποιότητα της υγείας των ασθενών με χρόνιο μυοσκελετικό πόνο (Master thesis)

Τσακόγια, Ζωή


The purpose of this investigation was to study the influence of predisposing factors of optimism and fear anxiety in the quality of patients with musculoskeletal problems who are in recovery process at a rehabilitation center. The sample consisted of 96 patients. The questionnaires that were used are the Short form health questionnaire (12 questions) (SF12), the life orientation test-revised (LOT-R) a VAS scale for pain measurement and the PASS questionnaire to measure pain anxiety. According to the regression analysis performed, dispositional optimism is an independent factor affecting both the physical model and mental health in patients with musculoskeletal problems regardless of the effect of pain because of the problem but with the intervention of anxiety to pain affect significantly on both dimensions.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Ποιότητα ζωής
Keywords: Ποιότητα ζωής,Πόνος,Προδιάθεση της αισιοδοξίας,Άγχος του πόνου,Quality of life,Pain,Dispositional optimism,Fear of pain
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29099
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε ΤΣΑΚΟΓΙΑ ΖΩΗ 2009.pdf4.5 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29099
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.