Μελέτη της σχέσης επιπέδων, επαγγελματικής εξουθένωσης, ικανοποίησης από την εργασία και οικογένειας σε επαγγελματίες φυσιοθεραπευτές (Master thesis)

Τραγέα, Παναγιώτα


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Επαγγελματική εξουθένωση
Keywords: Burn out,Job satisfaction,Physical therapists,Job strain
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29098
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΤΡΑΓΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΡΟΥΘ 2011.pdf2.23 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29098
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.