Ο ρόλος των αντιλαμβανόμενων αντιδράσεων των συζύγων σε ασθενείς με χρόνιο πόνο (Master thesis)

Τζοβάρας, Χρήστος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Πόνος
Keywords: Χρόνιος πόνος,Συναισθηματική ανθεκτικότητα,Significant others
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29097
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007.pdf940.25 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29097
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.