Νοσηλευτική αντιμετώπιση του πόνου των ασθενών με καρκίνο και οστικές μεταστάσεις στο σπίτι (Master thesis)

Τζαμάκου, Ελευθερία


Alternative title / Subtitle: συστηματική ανασκόπηση
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Πόνος -- Καρκίνος
Keywords: Πόνος,Καρκίνος,Ακτινοθεραπεία,Χημειοθεραπεία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29095
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΤΖΑΜΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2006.pdf3.17 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29095
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.