Η θεραπεία του πόνου διαμέσου των αιώνων (Master thesis)

Ταχιάς, Φρίξος


Στην παρούσα εργασία επιχειρείται ανασκόπηση των βημάτων στη θεραπεία του πόνου από την προϊστορική περίοδο μέχρι σήμερα. Οι προσπάθειες αντιμετώπισης του ανθρώπινου πόνου είναι τόσο παλιές όσο και ο άνθρωπος και ο τρόπος αντιμετώπισής του στη διαδρομή της ιστορίας καθορίστηκε από πολιτιστικούς και θρησκευτικούς παράγοντες. Στις πρωτόγονες κοινωνίες κυριαρχούσε η μαγεία ως θεραπευτικό μέσο, γεγονός που συνεχίστηκε και αργότερα στους Μεσοποτάμιους λαούς και τους Αιγυπτίους, παράλληλα με τη χρήση του οπίου, του μανδραγόρα, του υοσκύαμου και της ευθαλείας της ατρόπου. Τα Ομηρικά έπη δίνουν πληροφορίες για τη χειρουργική και φαρμακολογία της εποχής, ενώ το όπιο έχει αναφορές τόσο στη συγκεκριμένη όσο και στην Ιπποκρατική περίοδο, στην οποία επιπλέον ανακαλύπτονται οι αναλγητικές ιδιότητες της ιτιάς. Κατά τους Ελληνορωμαϊκούς χρόνους και το Μεσαίωνα ως πανάκεια θεωρούταν η «θηριακή», ενώ οι Άραβες κατά το 12ο – 13ο αιώνα εφηύραν το υπνωτικό σφουγγάρι, που είναι ο πρόδρομος της αναισθησίας. Την ανακάλυψη και χρήση του πρωτοξειδίου του αζώτου, του πρώτου αναισθητικού αερίου που χρησιμοποιήθηκε στην ιστορία της αναισθησιολογίας, ακολουθεί ο αιθέρας και το χλωροφόρμιο κατά το 18ο και 19ο αιώνα. Τα μετέπειτα βήματα στην ιστορία της θεραπείας του πόνου αποτελούν η παραγωγή της ασπιρίνης, η απομόνωση της μορφίνης και τα πρώτα βήματα στην τοπική αναισθησία με τη χρήση φαρμακευτικών ουσιών (κοκαΐνης). Σήμερα, το μεγαλύτερο πρόβλημα αποτελεί η θεραπεία του χρόνιου πόνου και στην κατεύθυνση αυτή έχουν αναπτυχθεί οι Ειδικές Μονάδες Πόνου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το πολυδιάστατο φαινόμενο.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Πόνος -- Θεραπεία
Keywords: Πόνος,Θεραπεία πόνου,Αναλγησία,Αναισθησία,Όπιο,Ασπιρίνη,Μορφίνη,Τοπικά αναισθητικά,Αναισθητικά αέρια,Ιατρεία πόνου
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29094
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΤΑΧΙΑΣ ΦΡΙΞΟΣ 2006.pdf661.45 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29094
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.