Οι μυοσκελετικές ενοχλήσεις που σχετίζονται με την εργασία στους φυσικοθεραπευτές (Master thesis)

Στάμου, Μαγδαληνή


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Μυοσκελετικές παθήσεις
Keywords: Μυοσκελετικές παθήσεις
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29092
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2007.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29092
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.