Η έκβαση της σχέσης του ζευγαριού μετά την εμπειρία της αυτόματης αποβολής και του ενδομήτριου θανάτου (Master thesis)

Σπανού, Δήμητρα


Εισαγωγή Το πένθος και οι προεκτάσεις του στους γονείς μετά την απώλεια του παιδιού τους είναι ένα θέμα το οποίο έχει τύχει της προσοχής αρκετών συγγραμμάτων τα τελευταία 20 χρόνια. Η βιβλιογραφία, όμως, έχει ελάχιστα ασχοληθεί με τις συνέπειες στους γονείς από την απώλεια ενός εμβρύου. Είναι πιθανό ότι η περιγεννητική απώλεια αποτελεί σημαντικό ψυχολογικό τραύμα για τους γονείς με σημαντικές συνέπειες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους. Οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να χειριστούν με σύνεση, σεβασμό και κυρίως γνώση, τους ανθρώπους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωή τους. Στόχος Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να προσδιοριστεί εάν η απώλεια, της αυτόματης αποβολής και του ενδομήτριου θανάτου, επηρεάζουν τη σχέση των γονέων, έτσι όπως έχει παρατηρηθεί από τις υπάρχουσες μελέτες. Έχοντας τη γνώση της έκβασης της σχέσης και των πιθανών άλλων μεταβλητών που εμπλέκονται σε αυτή, οι επαγγελματίες υγείας θα διαθέτουν ένα γνώμονα καλής πρακτικής περιπτώσεων γονεϊκού πένθους, που θα μπορούσε να λανθάνει της προσοχής τους ή να υποτιμηθεί η σημασία και οι συνέπειες του. Υλικό – μέθοδος Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Pubmed, από τον Αύγουστο έως το Σεπτέμβριο του 2011, μελετών που καλύπτουν την τελευταία 20ετή βιβλιογραφία (1990-2011). Επίσης έγινε αναζήτηση και στη βιβλιογραφία των μελετών που ανακτήθηκαν σε πλήρες κείμενο. Τα κριτήρια αποδοχής και απόρριψης των ερευνών ήταν προκαθορισμένα. Οι έρευνες έπρεπε να είναι μελέτες παρατήρησης και να είναι δημοσιευμένες στην Αγγλική γλώσσα. Ο πληθυσμός των μελετών έπρεπε να αποτελείται από τουλάχιστον 50 άτομα. Οι έρευνες να αφορούν δείγμα ανδρών ή γυναικών ή ζευγαριών που έχουν βιώσει απώλεια κύησης, συγκεκριμένα αυτόματη αποβολή ή ενδομήτριο θάνατο. Συμπεριλαμβάνονται οι έρευνες που αναφέρουν στα αποτελέσματα τους μετρήσεις που αφορούν τη σχέση του ζευγαριού, παντρεμένου ή σε συμβίωση. Αποτελέσματα Συνολικά ανακτήθηκαν σε πλήρες κείμενο και αναγνώστηκαν 11 άρθρα από τα οποία 6 επιλέχθηκαν για περαιτέρω ανάλυση, ενώ 5 δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής. Ο μεγαλύτερος αριθμός στα δείγματα ήταν γυναίκες, η διάρκεια της παρακολούθησης κυμαινόταν από μήνες έως 15 χρόνια. Μελετήθηκαν συνολικά 1752 περιπτώσεις απώλειας εγκυμοσύνης από τις οποίες 23.3 % ήταν ενδομήτριοι θάνατοι και 76.7% αυτόματες αποβολές. Συμπεράσματα Από τις 4 μελέτες που ασχολήθηκαν με την ικανοποίηση στο γάμο/σχέση, οι μισές δεν εντόπισαν σημαντική συσχέτιση μεταξύ απώλειας και σχέσης, ενώ οι άλλες μισές βρήκαν ότι η αυξημένη σύγκρουση και η χαμηλή ικανοποίηση στη σχέση/γάμο σχετίζονται σημαντικά με την απώλεια της κύησης. Από τις 2 μελέτες που ασχολήθηκαν με το γάμο και οι 2 βρήκαν θετική συσχέτιση μεταξύ της διάλυσης της σχέσης και της απώλειας, βρίσκοντας μάλιστα και σχετικούς παράγοντες πρόβλεψης ή παράγοντες κινδύνου. Τα συμπεράσματα αυτά όμως δεν μπορούν να γενικευθούν λόγω προβλημάτων της μεθοδολογικής ποιότητας των ερευνών.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Αποβολή εμβρύου
Keywords: Αποβολή εμβρύου,Ενδομήτριος θάνατος,Φυσιολογικό - παθολογικό πένθος
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29091
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΣΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011.pdf807.97 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29091
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.