Η επίδραση της μουσικοθεραπείας στον μετεγχειρητικό πόνο και την ανησυχία του ασθενούς (Master thesis)

Σκούτα, Βικτωρία


Τον τελευταίο καιρό φαίνεται να υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον πάνω στην επίδραση της μουσικοθεραπείας στον μετεγχειρητικό πόνο και την ανησυχία (anxiety), καθώς όλο και περισσότερες κλινικές τείνουν να την εντάξουν στο πρόγραμμα θεραπειών τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω σε αυτό ακριβώς το θέμα. Πρόκειται για μια συστηματική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε στην ιατρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων MEDLINE τον Ιούνιο του 2008. Η μουσική δεν πρέπει να θεωρείται πρώτης γραμμής θεραπεία για την ανακούφιση του πόνου, καθώς τα πλεονεκτήματά της ως θεραπεία είναι συγκεκριμένα Ακούγοντας μουσική για θεραπεία του πόνου αποτελεί δυναμικό πλεονέκτημα λόγω του χαμηλού κόστους, της εύκολης πρόσβασης σ’αυτή και της ασφάλειά της ως θεραπεία, αφού δεν έχει αντενδείξεις. Αυτή η συστηματική ανασκόπηση περιλαμβάνει επτά μελέτες. Οι συγγραφείς βρήκαν ότι η μουσική μειώνει τον πόνο , αυξάνει τον αριθμό των ασθενών που αναφέρουν τουλάχιστον 50% ανακούφιση από τον πόνο και μειώνει την απαίτηση δυνατών αναλγητικών όπως είναι η μορφίνη. Επίσης βρέθηκε ότι η μουσική μειώνει την προεγχειρητική ανησυχία για το χειρουργείο που θα ακολουθήσει, καθώς και το στρεςς μετά το χειρουργείο που έχουν οι ασθενείς για τη μετάβαση της υγείας τους. Συμπεριλήφθηκαν όλες εκείνες οι μελέτες που εξέταζαν την επίδραση της μουσικοθεραπείας στον μετεγχειρητικό πόνο και την ανησυχία, ενώ αποκλείστηκαν εκείνες που εξέταζαν την επίδραση της σε συνδυασμό με άλλες χαλαρωτικές μεθόδους (μασάζ, βελονισμό, φαντασίωση ), αφού δεν μπορούσε να απομονωθεί η επίδραση της. Παρόλα αυτά επειδή το μέγεθος των θετικών επιρροών της μουσικής στην ανακούφιση του πόνου είναι συγκεκριμένο, πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα, ώστε στο μέλλον να μπορεί να εφαρμοστεί η μουσικοθεραπεία σε περισσότερες περιπτώσεις.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Μουσικοθεραπεία
Keywords: Μουσικοθεραπεία,Πόνος
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29086
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΣΚΟΥΤΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2008.pdf576.44 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29086
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.