Η σημασία της β-ενδορφίνης στο μετεγχειρητικό πόνο και ο ρόλος του ανοσοποιητικού συστήματος στην αναλγητική της δράση (Master thesis)

Ρουστάνης, Ευάγγελος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Mετεγχειρητικός πόνος
Keywords: Mετεγχειρητικός πόνος,β-ενδορφίνη
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29083
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2015.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29083
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.