Περιφερική διαβητική νευροπάθεια, νευροπαθητικός πόνος και ποιότητα ζωής (QOL) (Master thesis)

Ρούκου, Φανή


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Διαβητική vευροπάθεια
Keywords: Διαβητική vευροπάθεια,Σακχαρώδης διαβήτης
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29082
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΡΟΥΚΟΥ ΦΑΝΗ 2006.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29082
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.