Σύγχρονη αντιμετώπιση της μεθερπητικής νευραλγίας (Master thesis)

Ρέγγιου, Ευτυχία


Alternative title / Subtitle: μια συστηματική ανασκόπηση
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Νευραλγία
Keywords: Νευραλγία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29074
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΡΕΓΓΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 2007.pdf377.49 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29074
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.