Η αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου στο ιατρείο πόνου (Master thesis)

Πιπερίδου, Μαρία


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Πόνος -- Καρκίνος
Keywords: Πόνος,Καρκίνος
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29065
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005.pdf984.85 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29065
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.