Η ψυχοκοινωνική επίδραση της εξωνεφρικής κάθαρσης στην ποιότητα ζωής των ασθενών με τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου (Master thesis)

Οικονόμου, Μαργαρίτα


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Νεφρά -- Ασθένειες
Keywords: Αιμοκάθαρση,Περιτοναϊκή κάθαρση,Μεταμόσχευση
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29049
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2007.pdf705.3 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29049
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.