Συγκριτική μελέτη προεγχειρητικού- μετεγχειρητικού πόνου και ψυχολογικών χαρακτηριστικών χειρουργηθέντων ασθενών σε ολική αρθροπλαστική και Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα (Master thesis)

Ξανθόπουλος, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα
Keywords: Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα,Πόνος
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29047
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.2615
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007.pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29047
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.