Ενοχλήσεις στον αυχένα και το άνω άκρο μεταξύ χείριστων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Master thesis)

Μπεκιάρη, Ελένη


The Maastricht Upper Extremity Questionnaire (MUEQ) (Eltayeb et al, 2007; 2008) is a tool which examines the possible natural and psychosocial risk factors in the work place which are responsible for the incidence of Complaints of Arm, Neck and Shoulder (CANS). The aim of this study was to develop a Greek language version of the MUEQ and to assess its psychosocial parameters. The MUEQ was translated and culturally adapted into the Greek language. Then, it was handed out to 455 computer office workers (179 males, 276 females) of 37.4 mean age (SD9.2). The results showed that in the last year, 35.8% of the respondents experienced pain or minor problems in the upper extremity, and more specifically, pain in the neck or the shoulders. The exploratory factor analysis was used to analyze interrelations among the questionnaire items and for each of the seven domains 2 factors were given, thus, resulting in the identification of 14 factors in all. The Greek version of the MUEQ appears to be a valid tool for the assessment of the risk factors, which are related to pain in the upper musculoskeletal extremity among Greek computer office workers.
Alternative title / Subtitle: μία ψυχομετρική εκτίμηση των παραγόντων κίνδυνου στον ελληνικό πληθυσμό
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Εργαζόμενοι -- Υγεία και υγιεινή -- Ελλάδα
Keywords: Μυοσκελετικές διαταραχές,Επαγγελµατική υγεία,Άνω άκρα,MUEQ
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29039
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 2009.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29039
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.