Συγκριτική μελέτη ασθενών με έμφραγμα και στηθάγχη για το φόβο του καρδιακού πόνου (Master thesis)

Μπακέλλα, Παρασκευή


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Έμφραγμα
Keywords: Έμφραγμα,Στηθάγχη,Κατάθλιψη
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29035
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΜΠΑΚΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2009.pdf781.46 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29035
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.