Παιδικός πόνος και εφαρμογή ταχείας διακίνησης ασθενών στην περιτομή (Master thesis)

Μίχα, Γεωργία


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Πόνος
Keywords: Πόνος,Περιτομή,Παιδιά
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29033
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΜΙΧΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2008.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29033
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.