Ψυχοσωματική εμπλοκή και επαγγελματίες υγείας (Master thesis)

Μητώνα, Ελένη


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Stress
Keywords: Stress,Άγχος
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29032
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΜΗΤΩΝΑ ΕΛΕΝΗ 2006.pdf967.19 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29032
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.