Η συμβολή της μουσικής στην ανάπτυξη των συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών (Master thesis)

Γκόγκου, Ευλαμπία


The aim of this paper is to research the relationship between music and emotion and highlight the contribution of music to the development of children's emotional skills throughout a work plan called "The Musical Voyage of the Pirates to the Islands of Emotions" which has been designed and implemented and it is proposed to strengthen students’ emotional world. It is noted that the multidimensional function of music responds to the multidimensional nature of the mechanisms through which emotions and feelings are provoked and allows music to provoke emotional arousal. Through our meetings the multiple uses of music and its role in the development of children's emotional skills were found very important for children’s emotional awareness, emotional balance and personality.
Alternative title / Subtitle: παραγωγή υλικού και πιλοτική εφαρμογή
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Subject classification: Μουσική
Keywords: Μουσική,Συναίσθημα,Συναισθηματικές δεξιότητες,Συναισθηματική νοημοσύνη,Music,Emotion,Emotional skills,Emotional intelligence
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28998
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΓΚΟΓΚΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ 2018.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28998
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.