Πλήρης δέσμευση ως προς την τιμή και εμπόδια εισόδου (Master thesis)

Κοσμά, Κωνσταντίνα


Η παρούσα εργασία αναπτύσσει ένα επαναλαμβανόμενο παίγνιο δύο περιόδων το οποίο αποτελείται από ένα μονοπώλιο και μια νέα επιχείρηση που απειλεί να εισέλθει στην αγορά. Θεωρούμε ότι την περίοδο 1 το μονοπώλιο δεσμεύεται εκ των προτέρων για την τιμή που θα επικρατήσει στην αγορά και στις δύο περιόδους (πλήρης δέσμευση). Την ίδια περίοδο η νέα επιχείρηση παρατηρεί αυτήν την δέσμευση, την προεξοφλεί και αναλόγως αποφασίζει σε ποια από τις δύο περιόδους θα πραγματοποιήσει την είσοδό της. Την περίοδο εισόδου της η νεοεισερχόμενη πρέπει να πληρώσει ένα σταθερό κόστος για να εισέλθει. Τπάρχει πλήρης πληροφόρηση στο παίγνιο και η ζήτηση μεταβάλλεται διαχρονικά. Το παίγνιο εξετάζεται αρχικά ως δύο μεμονωμένα παίγνια ώστε να γίνουν κατανοητά τα κίνητρα της κάθε επιχείρησης. Στην συνέχεια βρίσκεται η ισορροπία υπό πλήρη και υπό περιορισμένη δέσμευση. Σημαντικό ρόλο κατέχει ο προεξοφλητικός παράγοντας δ όπου για χαμηλές τιμές του το μονοπώλιο μπορεί να στρεβλώσει την τιμή στην αγορά την πρώτη περίοδο ώστε να εμποδίσει την είσοδο αποτελεσματικά. Επιπλέον εξετάζεται υπό ποιες συνθήκες και σε ποια ισορροπία η ευημερία είναι μεγάλη και πότε το κράτος έχει κίνητρο να διασφαλίσει την δέσμευση τιμής στην ισορροπία υπό πλήρη δέσμευση.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Subject classification: Cournot, A.A. Antoine Augustin, 1801-1877
Keywords: Εμπόδια εισόδου,Ισορροπία υπό πλήρη δέσμευση,Ισορροπία υπό περιορισμένη δέσμευση,Προεξοφλητικός παράγοντας,Ανταγωνισμός Stackelberg,Ανταγωνισμός Cournot
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28993
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΚΟΣΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2018.pdf173.41 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28993
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.