Η επίδραση της εμπιστοσύνης και των θεσμών στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα (Master thesis)

Σαμλίδου, Ελευθερία


This paper explores the impact of trust and institutions on innovation and entrepreneurship. Occasionally, innovation is defined as creating new products and services or improving the use of existing products and services. Innovation and entrepreneurship are positively influenced by the quality of institutional framework and trust. Also, because businesses and individuals work together to achieve common goals, trust is a key factor to maintain good co-operation. The results of this work showed an important relationship between social trust and innovation and entrepreneurship. On the contrary, trust in the government shows that it does not affect the two above variables. In these results, it is likely that the diversity of the sample plays an important role as it is composed of countries with different institutional frameworks and different economic development. Other important factors influencing the variables examined are the economic freedom of countries and education.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Subject classification: Επιχειρηματικότητα
Keywords: Εμπιστοσύνη,Κοινωνική εμπιστοσύνη,Θεσμοί,Εμπιστοσύνη στους θεσμούς,Ποιότητα θεσμικού πλαισίου,Επιχειρηματικότητα,Καινοτομία,Οικονομική ελευθερία,Εκπαίδευση,Trust,Social trust,Institutions,Trust on institutions,Quality of institutional framework,Entrepreneurship,Innovation,Economic freedom,Education
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28990
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΣΑΜΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2018.pdf526.45 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28990
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.