Ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση για τη μείωση του φαινομένου του χαρούμενου θύτη σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (Master thesis)

Δέλλιου, Μαρίνα


The aim of this research was to investigate the effectiveness of a psycho-educational program aimed at reducing the "happy victimizer phenomenon" through the education of children, aged 4-7, in the ability to understand guilt. Based on the conversational approach, the program used stories as a trigger for conversation about the emotional and mental states of their heroes, emphasizing the understanding of the moral emotion of guilt. A total of 25 children participated in the research, of which 15 participated in the program (experimental group) and the other 10 participated only in the pre and post evaluation (control group). For the realization of the research objectives, a series of measurements were performed with tools that examined the understanding of basic and complex emotions, the understanding of guilt, the conscience and the theory of the mind of the participants. The results of the research showed that after the implementation of the program, the phenomenon of the happy victimizer in the experimental group was significantly reduced, but not in the control group. The findings are being discussed in connection with recent investigations in this area.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Ενσυνείδητη εκμάθηση
Keywords: Ενσυνειδησία,Επικοινωνιακή προσέγγιση,Ηθικά συναισθήματα,Θεωρία του νου,Κατανόηση της ενοχής,Συναισθηματική επάρκεια,Το φαινόμενο του χαρούμενου θύτη,Ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα,Conscience,Conversational approach,Emotion comprehension,Happy victimizer phenomenon,Moral emotions,Psychoeducational program,Theory of mind,Understanding of guilt
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28985
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΔΕΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2018.pdf921.07 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28985
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.