Η διδακτική των ηθικοκοινωνικών αξιών στα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου (Master thesis)

Σίμου, Θεοδώρα


Alternative title / Subtitle: η περίπτωση των σύγχρονων ελληνικών λογοτεχνικών ανθολογίων
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Διδακτική
Keywords: Διδακτική,Αξίες,Ανθολόγια,Ηθική,Principles,Primary school,Values,Education
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28981
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.E. ΣΙΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2018.pdf817.85 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28981
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.