[Στοιχεία μεταφυσικής του Άββα Αντωνίου εκ της Ιταλίδος μεταφρασθείσα παρά Κυρίου Αθανασίου του Παρίου]: [κώδικας] (Book)

Πάριος, Αθανάσιος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Κώδικας,Μεταφυσική
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28965
Link: ΚΩΔ. ΒΚ 8
Publisher: [Χ.τ.]: [χ.ό.], [1---]
Appears in Collections:Κώδικες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΚΩΔ.ΒΚ 8.pdf249.27 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28965
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.