Πανεπιστημιακά (1936-1953) ΙΙ (Dataset)

Κουρίλας, Ευλόγιος


Alternative title / Subtitle: Εισηγήσεις για πλήρωση εδρών στο Παν/μιο Αθηνών ετών 1942
Αγών Ιστορικός μεταξύ δύο υποψηφίων του Γ. Παπαντωνίου και Θ. Αξενίδου αντεισερχομένου μου κατά του ειση- γητού Σ. Κουγέα
Εισηγήσεις για έγκριση διδακτορικών διατριβών
Υπόμνημα Αγαπητού Τσοπανάκη
Διδακτορική διατριβή του Αθανασίου Π. Κωστάκη
Εκ των παραδόσεών μου εν τη Φιλ. σχολή κατά τα έτη 1942-1949
Πανεπιστημιακά - Διορισμοί
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Ευλόγιος Κουρίλας- Πανεπιστημιακά
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28948
Link: Φάκελος 14
Appears in Collections:Πανεπιστημιακά
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28948
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.