Διαχείριση θεμάτων Αγίου Όρους (1917-1956 ) (Dataset)

Κουρίλας, Ευλόγιος


Alternative title / Subtitle: Γαβανάδικον ζήτημα
Επιστασία Λαυριωτική 1930 πρωτεπιστατήσαντος εμού επί 7μήνου 2. Ίδρυσις Αθωνιάδος Ιερατικής Σχολής και άλλων έργων
Εξαρχία εν Άθω τω 1928 και άλλα
Ημερολογιακά ημετέρα εν τη Ι. Κοινότητι κατά έτη 1927-1928
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Ευλόγιος Κουρίλας- Αλληλογραφία Αγίου Όρους
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28944
Link: Φάκελος 12
Appears in Collections:Αλληλογραφία Αγίου Όρους

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Γαβαναδικόν ζήτημα.pdf33.67 MBAdobe PDFView/Open
Επιστασία Λαυριωτική.pdf32.92 MBAdobe PDFView/Open
Εξαρχία εν Άθω.pdf21.82 MBAdobe PDFView/Open
Ημερολογιακά.pdf33.21 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28944
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.