Βοτανικά (Dataset)

Ευλόγιος, Κουρίλας


Alternative title / Subtitle: 1. Ανθολογία αττική
2. Αραβικά- Περσικά και τουρκικά ονόματα φυτών αρωματών και φαρμάκων
3. Αρωματικά φυτά
4. Γλωσσάρια βοτανικά ερανίσματα
5. Δοκίμιον ετυμολογίας φυτικών ονομάτων
6. Λεξιλόγιον των βοτανικών γλωσσαρίων
7. Λεξολόγιο αλφαβητικό ευρετήριο
8. Λεξιλόγιο
9. Ιατροί βοτανικά γεωπόνοι
10. Διοσκουρίδεια κριτικαί έρευναι επί της εκδόσεως του Wellman
11. Σκευασίαι εκ του Μυρεψού της Λαύρας
13. Βοτανικά και άλλα ονόματα
14. Λεξιλόγιον του βοτανικού λεξικού
15. Συνώνυμα Παλαιάς Διαθήκης εκ των Εξαγωγών του Ωριγενούς
16. Λεξιλόγιον Ηπείρου
17. Γαληνός
18. Γλωσσολογικά
19. Ιστορία βοτανικής
20. Αιγυπτιακά διάφοροι φάκελοι και νεοσύλλεκτα αρώματα και φάρμακα
20. Δελτία, ιατροί, αλχημικά, βοτανικά
21. Αιγυπτικά
22. Κλείς ιστορικής βιβλιογραγίας
Δοκίμια της κλείδος της ιστορικής βιβλιογραφίας
Ευρετήρια της βοτανικής βιβλιογραφίας
23. Αιγυπτιακά, αλχημικά, αμπελουργικά, και οινολογικά
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Ευλόγιος Κουρίλας-Βοτανικά
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28928
Link: Φάκελος 45,47,48,52
Appears in Collections:Βοτανικά

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45. Ανθολογία αττική.pdf2.27 MBAdobe PDFView/Open
45. Αραβικά περσικά και τουρκικα.pdf24.01 MBAdobe PDFView/Open
45. Αρωματικά φυτά.pdf8 MBAdobe PDFView/Open
45.Γλωσσάρια βοτανικά ερανίσματα.pdf11.28 MBAdobe PDFView/Open
45.Δοκίμιον ετυμολογίας φυτικών ονομάτων.pdf11.27 MBAdobe PDFView/Open
45.Λεξιλόγιον των βοτανικών γλωσσαρίων.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open
45.Λεξιλόγιο ευρετηριον.pdf3.06 MBAdobe PDFView/Open
45.Λεξιλόγιον.pdf3.32 MBAdobe PDFView/Open
45.Ιατροί βοτανικά γεωπόνοι.pdf14.46 MBAdobe PDFView/Open
45.Περιγραφή ιατροσοφίων μονών Άθω.pdf4.24 MBAdobe PDFView/Open
45.Διοσκουρίδεια κριτικαί έρευναι.pdf40.88 MBAdobe PDFView/Open
47.Βοτανικά και άλλα ονόματα.pdf7.15 MBAdobe PDFView/Open
47.Λεξιλόγιον του Βοτανικού λεξικού.pdf10.77 MBAdobe PDFView/Open
47.Συνώνυμα παλαίας διαθηκής.pdf15.29 MBAdobe PDFView/Open
47.Λεξιλόγιον ηπειρού.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open
47.Γαληνός.pdf995.49 kBAdobe PDFView/Open
47.Γλωσσολογικά.pdf18.73 MBAdobe PDFView/Open
48.Ιστορία βοτανικής.pdf9.66 MBAdobe PDFView/Open
48.Δελτία ιατροί αλχημικά βοτανικά.pdf7.46 MBAdobe PDFView/Open
48.Αιγυπτικά.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open
48. Κλείς ιστορικής βιβλιογραφίας.pdf11.44 MBAdobe PDFView/Open
48. Δοκίμια της κλειδός της Ιστο. Βιβλιογραφίας..pdf19.87 MBAdobe PDFView/Open
48 Ευρετηρια της βοτανικης.pdf15.16 MBAdobe PDFView/Open
52-Αιγυπτιακά, αλχημικά, αμπελουργικά, οινολογικά.pdf78.78 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28928
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.