Κώδιξ Πασχάλιος Ορθοδοξίας τόμος Γ' (Dataset)

Ευλόγιος, Κουρίλας


Alternative title / Subtitle: 1. Προλεγόμενα
2. Άνθιμος Μητροπολίτης Βιζύης
3. Αιγινίτης Β.
4. Ανταπάντησις της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας
5. Αποφάσεις του Πανορθόδοξου Συνεδρίου
6. Γράμματα δια το ημερολόγιακόν ζήτημα και εφημερίδες
7. Διαμαρτυρία προς την Ι. Σύνοδον
8. Διόρθωσις Ιουλιανού Ημερολογίου
9. Εγκύκλιος περί του ημερολογίου
10. Έκθεσις του αγίου Μαρωνείας Ανθίμου περί του ημερολογιακού ζητήματος 1927
11. Ημερολογιακά εξ εφημερίδων
12. Ημερολογιακά
13. Καρολίδου 1929 Συνέντευξη Αιγινήτου
14.Κασσανδρείας Ειρηναίου Υπόμνημα
15. Λαμπρύλλος
16. Πετρακάκου Δ.
17. Χρυσοστόμου πρώην Μητροπολίτη Φλωρίνης
18. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου αρχιεπισκόπου Αθηνών
19. Συμπληρώματα Κώδικος Ορθοδοξίας
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Ευλόγιος Κουρίλας- Ορθοδοξία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28913
Link: Φάκελος 71
Appears in Collections:Κώδιξ Πασχάλιος Ορθοδοξίας

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
72-ΚΩΔΙΞ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Γ.pdf132.17 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28913
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.