Κώδιξ Πασχάλιος Ορθοδοξίας τόμος Β' (Dataset)

Ευλόγιος, Κουρίλας


Alternative title / Subtitle: 1. Βλαστάρις Ματθαίος
2. Γρηγοράς Νικηφόρος
3. Δαμασκηνός Ιωάννης
4. Ιερεμίας
5. Ισαάκ Αργυρός
6. Κύρριλος Αλεξανδρείας και Αθανάσιος
7. Μελέτιος Πηγάς
8. Οικουμενικής Σύνοδος Α΄
9. Παραδόσεις
10. Πάσχα και Πασχάλιοι κύκλοι ή πίνακες
11. Πατριάρχαι ανατολής κατά της παπικής προπαγάνδας εν Ρωσία
12. Σεβαστός Κυμηνίτης και Γορδάτος
13. Χρυσόστομος Ιωάννης
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Ευλόγιος Κουρίλας- Ορθοδοξία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28912
Link: Φάκελος 71
Appears in Collections:Κώδιξ Πασχάλιος Ορθοδοξίας

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71.ΚΩΔΙΞ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Τ.Α ΜΕΡΟΣ Β.pdf234.44 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28912
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.