Ιστορία Άθωνος και Θεσμοί (Dataset)

Ευλόγιος, Κουρίλας


Alternative title / Subtitle: 1. Ιστορία του Άθω
2. Διήγησις περί των επιστημών Αλεξίου Κομνηνού προς τον Πατριάρχη
3. Το πρωτάτον , η πρώτη οργάνωσις και αι μετά ταύτα μεταρρυθμίσεις
4. Ο παρά των Πατριαρχείων επιβληθησόμενος Κανονισμός εις Άγιον Όρος Άθω τω 1874
5. Κανονισμός Αγίου Όρους
6. Αγιορείτικος Μοναχίσμός
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Ευλόγιος Κουρίλας- Άγιον Όρος
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28867
Link: Φάκελος 30
Appears in Collections:Αγιορείτικα
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28867
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.