Αλβανία (Dataset)

Κουρίλας, Ευλόγιος


Alternative title / Subtitle: Όσιος Ναούμ. Περί Πίστεως. Βιβλιογραφία Ηπείρου Αλβανίας
Σκενδέρβεης
Αχρίς: Περί Αχρίδος ύλη προς συγγραφήν και περί- ληψις του Der Patriardhat von Achrida
Πρόχειρον αλβανικόν ετυμολογικόν λεξικόν
Ελληνοαλβανική διάλεκτος
Ο Αλβανολόγος Ηλίας Βαβέ
Αλβανικά
Ενδυμασίαι - Φουστανέλαι
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Ευλόγιος Κουρίλας- Αλβανία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28860
Link: Φάκελος 44
Appears in Collections:Αλβανία

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Αλβανία.pdf115.9 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28860
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.