Βοτανικά, η ιστορία των Φυσικών Επιστημών εν Ελλάδι (Dataset)

Ευλόγιος, Κουρίλας


Alternative title / Subtitle: 1.Ανθολογία Αττικής
2.Αραβικά -Περσικά και τούρκικα ονόματα φυτών αρωμάτων και φαρμάκων
3.Αρωματικά φυτά
4.Γλωσσάρια βοτανικά ερανίσματα
5.Δοκίμιον ετυμολογίας φυτικών ονομάτων
6.Λεξιλόγιον των βοτανικών γλωσσαρίων
7.Λεξιλόγιο αποδελτίωση ονομάτων με αναφορά σε βιβλιογραφία
8.Λεξιλόγιο αλφαβητικό ευρετήριο ιδίας κατασκευής
9. Σκευασίαι εκ του Μυρεψού της Λαύρας
10. Ιατροσόφια
11. Διοσκουρίδεια κριτικαί έρευναι επί της εκδόσεως του Wellman εν Λαύρα 1930
12. Διοσκουρίδης Λαυριωτικός
13. Τα αρχαία των φυτών ονόματα και η αξία των πηγών
14. Βοτανικόν λεξικόν
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Ευλόγιος Κουρίλας- Βοτανικά
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28842
Link: Φάκελος 51
Appears in Collections:Βοτανικά
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28842
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.